Hemstadsstigar

Hemstadsstigar Šr promenadrutter som samlats pŒ en karta och som presenterar stadsdelars historia och nutid, deras natur och kultur, arkitektur och viktiga personer. MŒlet Šr att pŒ ort och stŠlle beskriva den urbana omgivningen pŒ ett omfattande och intressant sŠtt.

Jag har utvecklat idŽn samt tillŠmpat den i samarbete med stadsdelsfšreningar sedan Œr 2004. Projekt som jag lett eller varit delaktig i har redan gett upphov till 78 stadsstigar, tre hembygdsstigar i glesbygden och en cykelrutt – sammanlagt 427 kilometer. Stigarna bestŒr av 2 045 mŒngsidiga sevŠrdheter i Helsingfors, Esbo Vanda, Tusby, TrŠskŠnda och RiihimŠki.

Stadsstigarna har publicerats pŒ webben och dessutom har sammanlagt 127 400 exemplar pŒ broschyrer tryckts. Broschyrer har delats ut gratis vid infopunkter, bibliotek och pŒ stadsdelsfšreningars tillstŠllningar. Ibland har de sŒlts eller till och med skickats hem till nyinflyttade. Vidare har det med lokaltidningar delats ut 193 600 bilagor som presenterar stadsstigarna.

HjŠlper nyinflyttade att kŠnna sig hemmastadda,
stŠrker den lokala identiteten

Att fŒ nyinflyttade att kŠnna sig hemmastadda i sin nya omgivning Šr en viktig frŒga i alla stadsdelar och kommuner. Problemet gŠller inte bara i tillvŠxtcentra, fšr varje Œr flyttar till och med 15 % av landets befolkning. Dessutom Šr behovet att integrera immigranter uppenbart. HŠr kan hemstadsstigar vara till hjŠlp.

Kommunfšrbundets befolkningsstatistik > 
Statistikcentralens flyttningsstatistik > 

 andra sidan Šr ocksŒ de tidigare invŒnarna och t.ex. skolelever intresserade av sitt hemomrŒde. Att kŠnna till omrŒdet dŠr man bor lŠgger grunden fšr stadsdelsidentiteten. Stadsdelsaktiva och olika myndigheter samlar lokalkŠnnedom under Œr och Œrtionden – och delar Šven med sig pŒ mŒnga sŠtt. Det handlar om att samla ihop och och tillgŠngliggšra denna diverse information.

Hur skapar vi hemstadsstigar?

Det bŠsta sŠttet att pŒbšrja arbetet fšr att skapa en hemstadsstig Šr att samla en tvŠrsektoriell arbetsgrupp med aktiva lokalinvŒnare, representanter fšr lokala myndigheter samt sakkunniga. Jag har agerat som projektledare och redaktšr fšr flera sŒdana grupper.

Som stšd fšr planering och genomfšring av hemstadsstigar erbjuder jag mina tjŠnster som obunden konsult. Mitt mŒl Šr att fŒ hjŠlpa nyinflyttade att kŠnna sig hemmastadda och att stšda stadsdelars arbete fšr frŠmjandet av den lokala identiteten inom ramen fšr en relevant organisation.

Pauli Saloranta 2018


Ta dig en titt:

PΠmed skorna och ut pΠpromenad!
Rutterna fšljer oftast vŠgar eller lŠttrafikleder men gŒr ibland ocksŒ lŠngs ojŠmn mark genom parker.

H e l s i n g f o r s
Arabia > 
Boxbacka > 
Brobacka > 
Broholmen > 
BrunakŠrr > 
GumtŠkt > 
Haga > 
HertonŠs > 
Jakobacka–Alpbyn > 
Kasberget > 
Kottby > 
KvarnbŠcken > 
KŒnala > 
Lerstrand > 
MalmgŒrd > 
MŒnsas > 
Nordsjš > 
Ršnnbacka > 
Sockenbacka > 
Stapelstaden > 
Viksbacken–Ršnninge > 
ggelby > 
shšjden > 
Hemstadsstigar i Esbo
Alberga > 
Esbo centrum > 
Esboviken > 
Hagalund > 
Kšklax > 
Mattby och Olars > 
TrŠskŠnda > 
Stadsstigar i VŠstra Vanda
Myrbacka > 
MŒrtensdal > 
Kungstriangelns cykelstigar
TrŠskŠnda stadsstig
RiihimŠki hemstadsstig

Liknande koncept:

Bland annat Helsingfors stads hembygdscykelrutter och Hyvingepromenaden bygger pŒ ett liknande koncept som hemstadsstigarna. Jag har samlat dylika lŠnkar till en portal fšr urban utforskning.

Portal fšr urban utforskning > 

GŠllande hembygdsstigar:

Hembygdsstigarna som jag sammanstŠllt i Tusby och i Sjšskog i Vanda avviker frŒn hemstadsstigar i stadsomgivning i och med att avstŒnden Šr lŠngre. Jag har Šven pŒ begŠran av Finlands Hembygdsfšrbund Œr 2006 skrivit en guide fšr sammanstŠllning av hembygdsstigar. En dylik stig samlades fšrst av MŠntsŠlŠ-sŠllskapet.

Tusby hembygdsstigar > 
Finlands Hembygdsfšrbund > 
MŠntsŠlŠ hembygdsstigar > 

Suomeksi:  Kotikaupunkipolut > 
In English:  Urban Walks Finland > 

Kontakta mig:

Pauli Saloranta
tel. 050 568 6185
pauli.saloranta@welho.com
www.hemstadsstigar.fi

facebook.com/kotikaupunkipolut > 
twitter.com/paulisaloranta > 
linkedin.com/in/paulisaloranta > 

Artikeln i Helsingin Sanomat > 

BestŠll en egen promenad:

Sakkunniga guidade promenader lŠngs med hemstadsstigarna. Gruppstorlek hšgst 30 personer, promenadens lŠngd 1–3 timmar. TillŠmpar sig bl.a. till skolor, husbolag, turister eller som program pŒ arbetsplatsens rekreationsdag.

BestŠll din promenad hŠr! > 

Varfšr till fots?

Till fots kommer man nŠra sevŠrdheterna och in i landskapet. DŒ man promenerar har man tid fšr iakttagelser och fŒr man en konkret kŠnsla av terrŠng och avstŒnd.

Det Šr bŒde lŠtt, sŠkert och hŠlsosamt att gŒ. Direkta hŠlsopŒverkningar pŒgŒr i till och med tvŒ dygn. Korta promenadstrŠckor fšrbŠttrar konditionen lika mycket som motsvarande lŒngvarig motion.

HŠlsopŒverkningar av promenering > 
UKKs motionspirog > 
YLE tar hemstadspromenad >