Hemstadsstigar

Hemstadsstigar är promenadrutter som samlats på en karta och som presenterar stadsdelars historia och nutid, deras natur och kultur, arkitektur och viktiga personer. Målet är att på ort och ställe beskriva den urbana omgivningen på ett omfattande och intressant sätt.

Jag har utvecklat idén samt tillämpat den i samarbete med stadsdelsföreningar sedan år 2004. Projekt som jag lett eller varit delaktig i har redan gett upphov till 70 stadsstigar, tre hembygdsstigar i glesbygden och en cykelrutt – sammanlagt 364 kilometer. Stigarna består av 1 789 mångsidiga sevärdheter i Helsingfors, Esbo Vanda, Tusby, Träskända och Riihimäki.

Stadsstigarna har publicerats på webben och dessutom har sammanlagt 124 500 exemplar på broschyrer tryckts. Broschyrer har delats ut gratis vid infopunkter, bibliotek och på stadsdelsföreningars tillställningar. Ibland har de sålts eller till och med skickats hem till nyinflyttade. Vidare har det med lokaltidningar delats ut 193 600 bilagor som presenterar stadsstigarna.

Hjälper nyinflyttade att känna sig hemmastadda,
stärker den lokala identiteten

Att få nyinflyttade att känna sig hemmastadda i sin nya omgivning är en viktig fråga i alla stadsdelar och kommuner. Problemet gäller inte bara i tillväxtcentra, för varje år flyttar till och med 15 % av landets befolkning. Dessutom är behovet att integrera immigranter uppenbart. Här kan hemstadsstigar vara till hjälp.

Kommunförbundets befolkningsstatistik > 
Statistikcentralens flyttningsstatistik > 

Å andra sidan är också de tidigare invånarna och t.ex. skolelever intresserade av sitt hemområde. Att känna till området där man bor lägger grunden för stadsdelsidentiteten. Stadsdelsaktiva och olika myndigheter samlar lokalkännedom under år och årtionden – och delar även med sig på många sätt. Det handlar om att samla ihop och och tillgängliggöra denna diverse information.

Hur skapar vi hemstadsstigar?

Det bästa sättet att påbörja arbetet för att skapa en hemstadsstig är att samla en tvärsektoriell arbetsgrupp med aktiva lokalinvånare, representanter för lokala myndigheter samt sakkunniga. Jag har agerat som projektledare och redaktör för flera sådana grupper.

Som stöd för planering och genomföring av hemstadsstigar erbjuder jag mina tjänster som obunden konsult. Mitt mål är att få hjälpa nyinflyttade att känna sig hemmastadda och att stöda stadsdelars arbete för främjandet av den lokala identiteten inom ramen för en relevant organisation.

Pauli Saloranta 12.8.2016


Ta dig en titt:

På med skorna och ut på promenad!
Rutterna följer oftast vägar eller lättrafikleder men går ibland också längs ojämn mark genom parker.

Hemstadsstigar i Helsingfors
Arabia > 
Boxbacka > 
Brunakärr > 
Gumtäkt > 
Haga > 
Hertonäs > 
Jakobacka–Alpbyn > 
Kottby > 
Kvarnbäcken > 
Kånala > 
Lerstrand > 
Malmgård > 
Månsas > 
Nordsjö > 
Rönnbacka > 
Sockenbacka > 
Viksbacken–Rönninge > 
Åggelby > 
Hemstadsstigar i Esbo
Alberga > 
Esbo centrum > 
Esboviken > 
Hagalund > 
Mattby och Olars > 
Stadsstigar i Västra Vanda
Myrbacka > 
Mårtensdal > 
Kungstriangelns cykelstigar
Träskända stadsstig
Riihimäki hemstadsstig

Liknande koncept:

Bland annat Helsingfors stads hembygdscykelrutter och Hyvingepromenaden bygger på ett liknande koncept som hemstadsstigarna. Jag har samlat dylika länkar till en portal för urban utforskning.

Helsingfors hembygdscykelrutter > 
Hyvingepromenaden > 
Portal för urban utforskning > 

Gällande hembygdsstigar:

Hembygdsstigarna som jag sammanställt i Tusby och i Sjöskog i Vanda avviker från hemstadsstigar i stadsomgivning i och med att avstånden är längre. Jag har även på begäran av Finlands Hembygdsförbund år 2006 skrivit en guide för sammanställning av hembygdsstigar. En dylik stig samlades först av Mäntsälä-sällskapet.

Tusby hembygdsstigar > 
Finlands Hembygdsförbund > 
Mäntsälä hembygdsstigar > 

Suomeksi:  Kotikaupunkipolut > 
In English:  Urban Walks Finland > 

Kontakta mig:

Pauli Saloranta
tel. 050 568 6185
pauli.saloranta@kotikaupunkipolut.fi
www.hemstadsstigar.fi

facebook.com/kotikaupunkipolut twitter.com/paulisaloranta linkedin.com/in/paulisaloranta

Beställ en egen promenad:

Sakkunniga guidade promenader längs med hemstadsstigarna. Gruppstorlek högst 30 personer, promenadens längd 1–3 timmar. Tillämpar sig bl.a. till skolor, husbolag, turister eller som program på arbetsplatsens rekreationsdag.

Beställ din promenad här! > 

Varför till fots?

Till fots kommer man nära sevärdheterna och in i landskapet. Då man promenerar har man tid för iakttagelser och får man en konkret känsla av terräng och avstånd.

Det är både lätt, säkert och hälsosamt att gå. Direkta hälsopåverkningar pågår i till och med två dygn. Korta promenadsträckor förbättrar konditionen lika mycket som motsvarande långvarig motion.

Gående som motionsform > 
Hälsopåverkningar av promenering >